Prodloužení transpozice IV. balíčku k 31. říjnu 2020

V návaznosti na předchozí informace o posunutí transpozičního období IV. železničního balíčku vás chceme informovat o skutečnosti, že byla přijata Směrnice 2020/700 /EU (odkaz) o odložení platnosti směrnic  2016/797 / EU o interoperabilitě železničního … číst více

Pojištění na železnici v Německu

Zvýšení limitu pojištění pro držitele a dopravce v Německu     Dne 2. 9. 2016 vstoupil v Německu v platnost nový železniční zákon (AEG). Nově byla do tohoto zákona v §14 ukotvena povinnost pojištění včetně specifikace podmínek … číst více

Přistoupení EU k úmluvě COTIF

Na 10. mimořádné valné hromadě mezinárodní organizace pro železniční dopravu OTIF, konané v Bernu 22 a 23.6.2011 bylo schváleno přistoupení EU k Dohodě o mezinárodní železniční dopravě COTIF. Byla tak úspěšně uzavřena dva roky trvající … číst více