Konsolidované aktuální znění TSI Hluk

Konsolidované aktuální znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1304/2014 lze stáhnout z webu Eurlex zde. Konsolidované znění je z 28.09.2023. Plné označení: NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1304/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu … číst více

Prodloužení transpozice IV. balíčku k 31. říjnu 2020

V návaznosti na předchozí informace o posunutí transpozičního období IV. železničního balíčku vás chceme informovat o skutečnosti, že byla přijata Směrnice 2020/700 /EU (odkaz) o odložení platnosti směrnic  2016/797 / EU o interoperabilitě železničního … číst více