Konsolidované aktuální znění TSI Hluk

Konsolidované aktuální znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1304/2014 lze stáhnout z webu Eurlex zde. Konsolidované znění je z 28.09.2023. Plné označení:

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1304/2014

ze dne 26. listopadu 2014

o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – hluk“, kterou se mění rozhodnutí 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutí 2011/229/EU

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 356 12.12.2014, s. 421)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/774 ze dne 16. května 2019,

  L 139I

89

27.5.2019

►M2 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1694 ze dne 10. srpna 2023,

  L 222

88

8.9.2023