Členské organizace SPV 2019

DIAMO s.p. RYKO a.s. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost RYKO PLUS spol. s r.o. Railco services, s.r.o. Innoservice a.s SD - Kolejová doprava, a.s. Lovochemie, a.s. Vápenka Čertovy schody a.s. Lafarge Cement, a.s. Subterra a.s. AWT ROSCO a.s. ERMEWA SAS Skanska a.s. STRABAG Rail a.s. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. VTG Rail Europe GmbH V.K.S. VAGOM KOMERC SPEED s.r.o. DEZA, a.s. KOTOUč ŠTRAMBERK, spol. s r.o. Duchcovská svařovna, a.s. ŠKODA AUTO a.s. Krnovské opravny a strojírny s.r.o. NH – TRANS, SE Českomoravský cement, a.s. IDS CARGO a.s. Legios Loco a.s. ArcelorMittal CEMEX  INTERFRACHT s.r.o. Rail Clinic s.r.o. METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o.