Co je UIP?

SPV se krátce po svém založení stalo členem sdružení UIP
– zastřešující organizace jednotlivých národních asociací.

UIP reprezentuje zájmy členů na evropské úrovni, je uznanou sektorovou organizací pro Komisi, Evropskou železniční agenturu a je zastoupena v mnoha pracovních komisích.
www.uiprail.org

V rámci vnitřní struktury UIP pracuje několik odborných skupin.
SPV je zastoupeno v komisi pro interoperabilitu, donedávna jsme měli i zástupce i v komisi pro Všeobecnou smlouvu o použití vozů.

Ukazuje se, že efektivně ovlivňovat připravované regulace je možné spíše na evropské, než národní úrovni.

Velmi důležitou funkcí UIP je rovněž platforma pro výměnu informací v sektoru na úrovni států. Děje se tak na pravidelných jednáních zástupců jednotlivých národních asociací.

UIP reprezentuje na 250 držitelů, opraven, vlečkových podniků a dalších podniků, které se v tomto sektoru pohybují. Členové UIP provozují ca 200 000 vozů, které realizují 50% tunokilometrů dopravního výkonu v Evropě.

UIP se snaží prosazovat spravedlivé tržní podmínky mezi jednotlivými druhy dopravy, zvýšit povědomí o železniční nákladní dopravě mezi politiky, podílet se na vytvoření efektivní výměny informací mezi jednotlivými aktéry železničního systému. Snaží se o nastavení takových podmínek, které budou představovat stabilní prostřední pro investice do kolejových vozidel, jejichž životní cyklus se pohybuje v rozmezí 25 – 40 let.