VSP 2024

Český překlad je realizován sdružením a je pouze informativního charakteru. Právně závazný je pouze text v jednom z jednacích jazyků VSP. Jednotlivé změny od 1. 1. 2024 oproti verzi z roku 2023…

PF 2024

Všem členům a přiznivcům Sdružení SPV přejeme do dalšího roku všechno nejlepší. Klidné a pohodové prožití svátků v kruhu svých nejbližších. Úspěšný vstup do Nového roku – přežijte…

Členská schůze 2024

Členská schůze 2024 se bude konat 10.-11. dubna 2024 /středa – čtvrtek/ v hotelu Jezerka, Ústupky 278, 538 07 Seč. Tato schůze je volební – volit se budou…

DIAMO s.p.
WAGON LOSTR
Wagon Services
VHC Servis
DAKO-CZ SERVICE, s.r.o.
HOLCIM (Česko), a.s.
SUAS Transportation Service s.r.o.
SWIETWLSKY Rail CZ s.r.o.
Cement Hranice
Hrochostroj a.s.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
Cargo Wagon
HSL Logistik s.r.o.
NYMWAG CS a.s.
LB Cemix, s.r.o.
Railco a.s.
Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.
Vítkovické železniční opravy a.s.
EP CARGO a.s.
METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o.
Rail Clinic s.r.o.
INTERFRACHT s.r.o.
CEMEX
NH – TRANS, SE
ŠKODA AUTO a.s.
Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
IDS CARGO a.s.
Českomoravský cement, a.s.
DEZA, a.s.
V.K.S. VAGOM KOMERC SPEED s.r.o.
VTG Rail Europe GmbH
STRABAG Rail a.s.
Skanska a.s.
ERMEWA SAS
AWT ROSCO a.s.
Subterra a.s.
Vápenka Čertovy schody a.s.
Lovochemie, a.s.
SD - Kolejová doprava, a.s.
RYKO PLUS spol. s r.o.
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
RYKO a.s.