VSP 2021

Český překlad je realizován sdružením a je pouze informativního charakteru. Právně závazný je pouze text v jednom z jednacích jazyků VSP. Přehled změn ve smlouvě VSP od 01 01 2021 …