Databáze tichých vozů SWDB

Země aplikující systém malusů / bonusů  v závislosti na hlučnosti nákladních vozů používají pro verifikaci vozů společnou referenční databázi. Data do této databáze lze automaticky přenést…

Členská schůze 2018

Termín: 22.-23. března 2018 Místo:  hotel Tři věžičky u Jihlavy Program: 22.3.   13.00 hod. jednání Výkonného výboru             14.30 prezentace             15.00 beseda s hosty             19.00 společný…

10. října 2017 Pardubice

SPV a ZVKV společně pořádali otevřený odborný seminář na téma Problematika přestrojení nákladních vozů na nekovové brzdové zdrže a provoz takto přestrojených vozů Pozvánka LL            Program…

TP – metodické pokyny DÚ

Zde najdete odkazy na metodické pokyny či sdělení vydávaná Drážním úřadem, která jsou relevantní pro ECM a držitele vozů: Odkaz na sdělení o přestrojování brzdových zdrží nákladních vozů…

ECM – ERA

Doporučení a příručky vydávané na úrovní Evropské Agentury pro železnice. Systém pro sdílení bezpečnostně relevantních informací (výstrah) Softwarový nástroj SAIT umožňuje všem společnostem informovat včas ostatní…