Covid-19 a železniční doprava

Upgrade 1.4.2020 Prodloužení platnosti periodických kontrol cisternových vozů RID, pakliže tato propadá v období mezi 1.3. a 31.8. – vozy mohou zůstat v provozu do 30.8. ČR se zatím nepřipojila…

VSP 2020

Znění VSP v roce 2020 Český překlad je realizován sdružením a je pouze informativního charakteru. Právně závazný je pouze text v jednom z jednacích jazyků VSP. Přehledný seznam změn…

Dostupnost brzdových zdrží typu LL

Vzhledem ke známé nutnosti přestrojování vozů na špalíky typu LL jsme obdrželi upozornění od společnosti Knorr Bremse k dodacím lhůtám těchto špalíků. Na rok 2021 společnost…

Členská schůze 2020

Usnesení Členské schůze 2020   zde Hlasování   zde    stav k 31.3.2020 Během 14 dní od vyvěšení na webu lze podávat připomínky k usnesení. Po vypořádání připomínek bude zveřejněno…