VSP 2022

Český překlad je realizován sdružením a je pouze informativního charakteru. Právně závazný je pouze text v jednom z jednacích jazyků VSP. Změny ve VSP  oproti verzi z roku 2021…

PF 2022

Vážení členové a přátelé SPV, přejeme vám všem klidné a spokojené svátky, zdraví, štěstí – hlavně to zdraví a ať se všichni sejdeme na členské schůzi. Jana Muchová,…

Členská schůze 2022

Členská schůze 2022 se konala 27.-28. dubna 2022 v hotelu Vista – Velká Morava 46, 561 69 Dolní Morava. PREZENTACE Dopravný úrad SK – Ing. Tomáš Hornáček    zde MD…

Změny ve VSP pro rok 2022

Zde přinášíme překlad a sumarizaci změn, které vstoupí v platnost v roce 2022. Patřičně upravené přílohy VSP a smlouva samotná budou k dispozici na webu sdružení na začátku ledna 2022….

DIAMO s.p.
RYKO a.s.
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
RYKO PLUS spol. s r.o.
Railco a.s.
SD - Kolejová doprava, a.s.
Lovochemie, a.s.
Vápenka Čertovy schody a.s.
Lafarge Cement, a.s.
Subterra a.s.
AWT ROSCO a.s.
ERMEWA SAS
Skanska a.s.
STRABAG Rail a.s.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
VTG Rail Europe GmbH
V.K.S. VAGOM KOMERC SPEED s.r.o.
DEZA, a.s.
Českomoravský cement, a.s.
Duchcovská svařovna, a.s.
IDS CARGO a.s.
Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
NH – TRANS, SE
CEMEX
LB Cemix, s.r.o.
ŠKODA AUTO a.s.
Vítkovické železniční opravy a.s.
INTERFRACHT s.r.o.
Rail Clinic s.r.o.
METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o.
Cargo Wagon
EP CARGO a.s.
Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.
Hrochostroj a.s.
NYMWAG CS a.s.
HSL Logistik s.r.o.
WALBO AUTOMATION s. r. o.
Cement Hranice