VSP 2019

Znění VSP v roce 2019 Český překlad je realizován sdružením a je pouze informativního charakteru. Právně závazný je pouze text v jednom z jednacích jazyků VSP. Změny jsou rozsáhlé,…

Seminář ZVKV ke změnám ve VSP od 1.1.2019

Slovenské Združenie vlastníkov kol’ajových vozidiel ZVKV pořádá dne 15.11.2018 v Bratislavě seminář ke změnám VSPk “AVV – aktuality a pripravované zmeny”.  V rámci kooperace mezi našimi sdruženími je…

Výzva sektoru na ERA

Zájmové organizace z různých oblastí železničního sektoru sdružené do skupiny GRB (Group of Representative Bodies ), jejímž hlavním cílem je spolupráce s ERA zveřejnili dvě stanoviska, jejichž…

Změny ve VSP pro rok 2019

V průběhu roku 2018 bylo předloženo ke scvhálení celkem 23 změn.  První tři změny jsou natolik podstatné, že na ně upozorňujeme již v předstihu. V této souvislosti…

Výroční členská schůze UIP

68. výroční schůze UIP se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2018 ve Vídni v Paláci Ferstel a v Rakouské národní knihovně. Ve spolupráci s VPI Austria jsou srdečně zváni i členové národních asociací…

VV 9. volební období 2018 – 2020

prezident: Ing. Pavel Škarabela viceprezident: Ing. Bohumil Ličman členové: Radim Hájek, Ing. Jiří Kára, Ing. Vilém Lerach, Ing. Vlastimil Nožička,   Ing. Martin Vošta ředitel: Ing. Michal Pokorný  1. jednání 23.3.2018 Jihlava  2. jednání 22.5.2018 Třeboň…

VSP 2018

Znění VSP v roce 2018 Český překlad je realizován sdružením a je pouze informativního charakteru. Právně závazný je pouze text v jednom z jednacích jazyků VSP. Přehlednýseznam změn platných od…