VSP 2020

Znění VSP v roce 2020 Český překlad je realizován sdružením a je pouze informativního charakteru. Právně závazný je pouze text v jednom z jednacích jazyků VSP. Přehledný seznam změn…

Dostupnost brzdových zdrží typu LL

Vzhledem ke známé nutnosti přestrojování vozů na špalíky typu LL jsme obdrželi upozornění od společnosti Knorr Bremse k dodacím lhůtám těchto špalíků. Na rok 2021 společnost…

Členská schůze 2020

Seminář se bude konat 15.-16. října ve SPORT–V–HOTEL HROTOVICE Nám. 8. května 219, 675 55 Hrotovice, www.hotel-hrotovice.cz Záznam z Členské schůze 2020  zde Usnesení Členské schůze 2020  zde Hlasování…

Seminář ZVKV k ECM II

Dne 27. 6. 2019 pořádá slovenské sdružení ZVKV druhý seminář k problematice ECM “seminár  II – Manažment rizík v príkladoch”. Seminář se uskuteční v hotelu Vienna House Easy Bratislava (adresa:…