Akce SPV 1993 – 2017

Historie - semináře 2017 23.-24.3. členská schůze, hotel Ludmila, Mělník 9.-11.5. TransportLogistic Mnichov, hotel A&Q, München Laim 2016 17.-18.3. členská schůze, hotel Akademie, Velké Bílovice...

VSP 2017

Aktuální znění VSP V přílohách ke stažení je k dispozici platné znění Všeobecné smlouvy o použití nákladních vozů (GCU, AVV, VSP). Český překlad je realizován...

Projekt RSRD2

Projekt RSRD2 Společný projekt UIP pro splnění informační povinnosti TSI TAF a evidenci km proběhů RSRD2 V tomto článku nalznete veškeré informace k projektu RSRD2,...

Innotrans Berlin 2016

20. až 22. září 2016 "INNOTRANS Berlin" S ohledem na zkušenosti z minulých let předkládáme ke zvážení dvě varianty: 1.- tradiční se společnou dopravou autobusem Ústí n/L.-Berlín...

Problematika aplikace Všeobecných obchodních podmínek versus Všeobecná smlouva a výměna informací při detekci horkoběžných ložisek

Na posledním jednání zástupců národních asociací při UIP byly mimo jiné diskutována dvě témata, ve kterých je žádoucí pro další postup shromáždit informace od členských organizací. Jedná se o následující záležitosti:

1. Smlouva VSP – článek 2.3 – aplikace (odlišných) všeobecných obchodních podmínek (VOP) železničních dopravních podniků
Někteří dopravci se snaží aplikovat vlastní VOP, když používají vozy, které jsou ve VSP. Tato skutečnost není v zájmu držitelů, protože není možné, aby držitel znal každé VOP všech dopravců, kteří mohou užívat vůz v jeho držení. Tyto VOP také v řadě případů oproti VSP znevýhodňují držitele.

RS 2016

Pro rok 2016 byla revizní skupiny zvolena ve stejném složení jako v předchozích letech. Předseda Ing. Jan Mikeš - RYKO PLUS Marie Zahradníčková - SKANSKA...