Metodický pokyn DÚ k registraci vozidel (nový EVR)

Dne 16.6. 2024 byl Drážním Úřadem vydán Metodický pokyn PRO REGISTRACI VOZIDEL
DRÁHY CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ. Pokyn je ke stažení na webu úřadu nebo přímo z našich stránek: Metodicky-pokyn-EVR-2024.

Pokyn mj. obsahuje také detailní návod k získání kódu organizace a detailně popisuje role jednotlivých aktérů na trhu ve vztahu k evropskému registru vozidel.