Konsolidované aktuální znění TSI Nákladní vozy

Konsolidované aktuální znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 321/2013  lze stáhnout z webu Eurlex zde. Konsolidované znění je z 28.09.2023.

Plné označení:

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 321/2013

ze dne 13. března 2013

o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 104 12.4.2013, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1236/2013 ze dne 2. prosince 2013

  L 322

23

3.12.2013

►M2 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/924 ze dne 8. června 2015,

  L 150

10

17.6.2015

►M3 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019,

  L 139I

108

27.5.2019

►M4 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/387 ze dne 9. března 2020,

  L 73

6

10.3.2020

►M5 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1694 ze dne 10. srpna 2023,

  L 222

88

8.9.2023