Prodloužení transpozice IV. balíčku k 31. říjnu 2020

V návaznosti na předchozí informace o posunutí transpozičního období IV. železničního balíčku vás chceme informovat o skutečnosti, že byla přijata Směrnice 2020/700 /EU (odkaz) o odložení platnosti směrnic  2016/797 / EU o interoperabilitě železničního systému a směrnice 2016/798 / EU o bezpečnosti železnic. Nová lhůta pro implementaci je 31. října 2020 a představuje kompromis mezi Radou a Evropským parlamentem.

To znamená, že nové nařízení ECM (EU) č. 2019/779 by také mohlo být odloženo se stejným datem.
Rakousko a Španělsko již na posledním zasedání Výkonné rady ERA uvedly, že možnost prodloužení využijí. Členské státy, které chtějí tuto možnost využít, budou muset informovat Evropskou komisi.

Pokud jde o navrhované změny nařízení ECM, mělo by se o nich hlasovat v příštím výboru RISC ve dnech 8. až 9. června, předtím ještě musí projít schvalovacím procesem Komise. Jedná se o:

  • Nařízení Komise (EU) č. 445/2011: povolení šestiměsíčního prodloužení certifikátů ECM, jejichž platnost skončí mezi 1. březnem a 30. srpnem 2020
  • Nařízení Komise (EU) č. 2019/779: oddálení platnosti článku 4 (Bezpečnostně kritické komponenty) k 16. červnu 2021