Aktuální stav evropské legislativy v oblasti nákladní dopravy po konci Belgického předsednictví EU

Belgické předsednictví Evropské rady uzavřelo oblast dopravy jednáním Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku dne 18.6. V přehledu níže uvádíme výstupy relevantní pro držitele vozů a nákladní železniční dopravu:

Hmotnosti & rozměry nákladních aut (revize směrnice o hmotnosti a rozměrech)

Státy EU neodsouhlasili v přeshraniční dopravě delší a těžší nákladní soupravy na základě připomínek UIP a dalších železničních organizací. Nařízení nebylo schváleno, namísto toho byla zpracována průběžná zpráva. Pokusy belgického předsednictví o uzavření dohody na poslední chvíli zavedením ochranných opatření byly považovány za nedostatečné a návrh nařízení zůstal odložen k dalšímu jednání Rady.

Kombinovaná doprava (revize směrnice o kombinované dopravě)

Nebylo dosaženo žádného významného pokroku. Belgické předsednictví odevzdalo průběžnou zprávu a Evropský parlament chce po letní přestávce začít s revizí návrhu Komise. UIP se snaží prosadit taková pravidla, která podpoří intermodální dopravu a učiní ji efektivnější, konkurenceschopnější a atraktivnější.

Kapacita železniční infrastruktury

Všech 27 zemí EU schválilo záměr návrhu nařízení (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the use of railway infrastructure capacity in the single European railway area, amending Directive 2012/34/EU and repealing Regulation (EU) No 913/2010 ‒ General approach).

Tímto návrhem členské státy prezentují svůj pohled  manažerům infrastruktury při určování kapacity pro jednotlivé druhy dopravy, vyhrazenou kapacitu pro průběžné plánování nebo řešení konfliktů kolem omezené kapacity. Kromě toho členské státy dále oddalují provádění do roku 2032. Tato opatření spíše představují riziko fragmentace a neoptimálního využití kapacity evropské železniční infrastruktury. K dosažení 50% nárůstu podílu  železniční nákladní dopravy do roku 2030 je ovšem zapotřebí ambicióznější harmonogram realizace. UIP spolu s ERFA, UIRR, evropskými speditéry a zasilateli vyzvali Evropský parlament a Radu, aby v rámci třístranných jednání navrhly ambicióznější text.