Polský UTK zkoumá lomy náprav dvojkolí nákladních vozů

Polský drážní úřad UTK oznámil, že dne 26.6. 2024 se konalo první jednání nově ustavené pracovní skupiny pro zkoumání příčin lomů náprav nákladních vozů, které jsou v provozu více než 40 let. Důvodem ustavení této skupiny je podle UTK skutečnost, že stále dochází k lomům náprav tohoto stáří. 

„Nápravy dvojkolí, které jsou nejdéle v provozu , vyžadují zvláštní sledování. Není pochyb o tom, že musí být stanoven rozsah a četnost prohlídek těchto náprav.  Proto byla vytvořena skupina z nejlepších expertů sektoru“. uvedl Dr. Ignacy Góra, prezident UTK.

V letech 2019 – 2023 bylo v Polsku evidováno 13 nehod, které byly způsobeny lomem nápravy dvojkolí. Každá z těchto nehod měla za následek významné škody na infrastruktuře a vozech. 

Pracovní skupina skupina je složena ze zástupců národních bezpečnostních úřadů, vědeckých a výzkumných institucí, údržbářských dílen a držitelů vozidel.

Úkolem pracovní skupiny je stanovit dodatečné prohlídky náprav, které jsou v provozu na polském trhu více než 40 let.

Informace je k dispozici v originále na stránkách UTK.