Zákaz provozu kapsových vozů v Dánsku

Téměř přesně dva roky po tragické nehodě na mostě přes úžinu Belt došlo k podobnému incidentu, naštěstí bez obětí a škod. 13.1.2021 si všiml řidič osobního automobilu kymácejícího se návěsu na vlaku projíždějícího mostem přes beltskou úžinu, následně byl vlak zastaven a zjištěn uvolněný návěs.  Dánský dohledový úřad pro dopravu TBST okamžitě zakázal provoz tohoto typu vozů přes zmíněný most a následně byl zákaz rozšířen pro celou železniční síť v Dánsku. Zákaz v tuto chvíli platí do 5.2.2021. Impulsem pro rozšíření zákazu bylo analyzování dalších devíti podobných událostí z posledních dvou let. 

V tomto případě se jednalo o vůz Sdggmrss se zámkem torny pro návěsy typu MAZ 80800. Po následném přezkoušení mechanismu havarijní komisí bylo zjištěno, že k uvolnění mohlo dojít i přes to, že uzávěr byl po nakládce správně uzavřen a mechanismus správně udržován a promazán. Havarijní komise dále informovala ostatní evropské bezpečnostní úřady o tomto problému. Záležitost tak bude řešena společnými mechanismy na úrovni ERA.

Nezajištěný a větrem vyvrácený návěs. Foto Havarijní komise DK