Závěrečná zpráva JNS a okamžitá opatření po nehodě Belt (DK)

Závěrečná zpráva a okamžitá opatření – JNS Großer Belt – urgent procedure

V lednu 2019 došlo na mostě přes úžinu Belt (DK) ke srážce osobního vlaku s uvolněným návěsem z kapsového vozu. V reakci na to byla iniciována „urgent procedure“ při JNS (Joint Network Secretary – společná skupina při ERA složená ze zástupců národních bezpečnostních úřadů, národních vyšetřujících orgánů a zástupců sektoru). Níže je stručně shrnuta závěrečná zpráva. Celá zpráva je pak přiložena v originále.
Zpráva obsahuje krátkodobá opatření k řízení rizik. Tato opatření jsou doporučena k okamžité implementaci terminály provádějícími nakládku, dopravci realizujícím přepravy a subjektům odpovědným za údržbu těchto vozů.
Dánský vyšetřující úřad (NIB) uvádí ve zprávě z průběhu vyšetřování, že návěs nebyl na kapsovém voze během přepravy dostatečně zajištěn. Po nehodě bylo zkontrolováno větší množství vozů v provozu a opakovaně bylo zjištěno nefunkční zajištění královského čepu návěsu v torně kapsového vozu (typ FW6170)

  • Krátkodobá opatření ke snížení rizik cílí na zajištění následujících bodů:
    – Řádné údržby torny a zejména mechanismu k zajištění královského čepu
    – Upevnění návěsu na kapsovém voze ve správné pozici během celé doby přepravy
    – Vertikální zajištění královského čepu návěsu

Praktická realizace okamžitých opatření přísluší podle akčního plánu zejména terminálům a dopravcům. ECM je však odpovědné za to, že je zajištěno bezpečné provozování a to těmito body:
– Časová perioda pravidelné údržby (zejména mazání) je dostatečná
– Interval pro ověřování funkce zajišťování královského čepu v torně odpovídá pokynům výrobce,       případně je optimalizován.

Pro ECM z akčního plánu vyplývá:
– Nutné stanovené změny jsou neodkladně vyhodnoceny a realizovány
– Dokumentační povinnost: Závěrečná ustanovení jsou řádně odůvedněná (na základě analýzy rizik dle CSM)
– Na obou stranách vozu bude umístěn rastr pro časově termínovanou údržbu torny, případně jiných  pokynů držitele

Další kroky JNS
Účinnost akčního plánu bude ověřena v květnu 2020 prostřednictvím dotazníkového šetření, kterou provede GRB (Group of representative bodies – skupina zástupců sektoru pro jednání s ERA a dalšími národními úřady pro železniční dopravu).

Urgentní procedura JNS bude převedena do normální procedury pod vedením stávající pracovní skupiny a bude pracovat na středně- a dlouhodobých řešeních. Bude vytvořen pracovní plán a předložen ke schválení výboru JNS:
Budeme vás informovat, jakmile budou k dispozici další výstupy.
Základní informace k JNS a jeho práci jsou k dispozici na webových stránkách ERA.
Zde je možné si stáhnout akční plán.

V případě zájmu o překlad plánu do CZ kontaktujte prosím SPV.