Zpráva Evropského účetního dvora (EÚD) k železniční nákladní přepravě v EU

Dne 24. 5. 2016 proběhlo jednání UIP spolu s dalšími sektorovými organizacemi CER, UNIFE, ESC, ERFA, UIRR a CLECAT s Evropským účetním dvorem (EÚD), jehož předmětem byla diskuse nad dokumentem „Železniční nákladní doprava v EU: stále není na správné cestě“. Výsledek byl očekávatelný: stále to není ono.

Celá zpráva je ke stažení v českém jazyce.

Shrnutí zprávy je součástí informace SPV členům: EUD zpráva Rail freight EU.