Seminář a informace UIP ke schvalování vozidel po 4. železničním balíčku

Směrnice o interoperabilitě (EU) 2016/797 zavádí nový evropský postup schvalování vozidel, který by měl být oficiálně zahájen dne 16. června 2019. Agentuře Evropské unie pro železnice (ERA) byla udělena zásadní role při schvalování vozidel do provozu jak na vnitrostátní tak mezinárodní úrovni, proto rozvíjí nový systém One-Stop-Shop (OSS), který bude sloužit jako informační portál pro všechny zúčastněné strany. Rovněž se tímto portálem budou  podávat žádosti o schvalování vozidel. Současně bylo na počátku roku 2018 zahájeno učení ve „věcech 20 VA“ s cílem usnadnit předávání agendy od národních bezpečnostních úřadů (NSA) do ERA pro ty projekty, které změní  schvalující entitu během změny režimu. Fáze stínového provozu byla zahájena v červenci 2018 s cílem vybrat několik projektů z těchto případů za účelem vyladění procesů, postupů, nástrojů a organizace a kompetencí agentury. K této informaci je přiložen dokument „Často kladené otázky“, který byl zveřejněn v červenci ERA a který doplňuje FAQ, které byly vytvořeny v rámci GRB na začátku tohoto roku a které jsou k dispozici na webové adrese http://www.grbrail.eu/index.php/faq.

Zde je k dispozici český překlad FAQ ke 4. železničnímu balíčku od ERA.

UIP připravuje pro členy národních asociací seminář k implementaci 4. železničního balíčku (SPV informovalo mailem dne 17.01.2018).
Těžiště těchto seminářů bude zejména v oblasti procesu schvalování vozidel a souvisejících témat jako poplatky a IT portál ERA One Stop Shop. Po konzultacích s kooperujícícmi národními asociacemi jsou připraveny tato data a místa pro seminář:

Datum 15. listopad 2018 29. listopad 2018 4. prosinec 2018 6. březen 2019
Místo Hamburg Paříž Vídeň Rotterdam
Jazyk DE FR EN EN
Kooperující NA VPI DE AFWP VPI AT NVPG

Indikativní časový plán: 9:30 – 17:00 (včetně oběda zdarma)

Na semináři budou diskutovány a prezentovány:
1) Co se mění s účinností technického pilíře 4. balíčku od 16. června 2019?
2) Jak mohu získat schválení vozu a kolik to bude v novém režimu stát?
3) Co se uplatňuje během přechodné fáze až do úplné akceptace právních norem členskými státy?
4) Co se mění při registraci vozidel?
5) Pro které úpravy / obnovy / potřebuji nové schválení a jak se k němu dostanu?
6) Jaká data musí být sdílena s železničními podniky, aby bylo možné bezpečně provozovat a používat vozidlo na určité trase?

Doplňující informace:
Budou zajištěni kvalifikovaní mluvčí a bylo požádáno o testovací přístup k nejnovější verzi OSS s běžícími stínovými schvalováními pro praktické ukázky na seminářích.
ERA sama organizuje akce ke 4. balíčku, které se mimo jiné uskuteční 25. září v Helsinkách, 2. října ve Španělsku, 11. a 12. října v Bonnu a 20. listopadu 2018 ve Švédsku (Tato data musí být ještě oficiálně potvrzena a oznámena).
Aby bylo držitelům vozů poskytnuto více informací na míru, byli pozváni také zástupci ERA, aby nám poskytli širší přehled o změnách, které přinesl 4. železniční balíček, nově rozšířenoé roli ERA a informace z běžících stínových (paralelních) schvalování z první ruky. Oficiální pozvánka včetně dalších podrobností o programu a místě konání bude poskytnuta včas.
Aby bylo možné seminář hospodárně uskutečnit, je zapotřebí alespoň 20 účastníků.

Seminář je zdrama.

Proto Vás za SPV žádám abyste potvrdili e-mailem na sekretariát sdružení co nejdříve zájem o účast na semináři, včetně seznamu účastníků, v některém z výše uvedených termínů. Zároveň děkuji členům, kteří již zájem předběžně potvrdili v lednu.