Přistoupení EU k úmluvě COTIF

Na 10. mimořádné valné hromadě mezinárodní organizace pro železniční dopravu OTIF, konané v Bernu 22 a 23.6.2011 bylo schváleno přistoupení EU k Dohodě o mezinárodní železniční dopravě COTIF. Byla tak úspěšně uzavřena dva roky trvající přístupová jednání mezi EU a OTIF.
 
Na 10. mimořádné valné hromadě mezinárodní organizace pro železniční dopravu OTIF, konané v Bernu 22 a 23.6.2011 bylo schváleno přistoupení EU k Dohodě o mezinárodní železniční dopravě COTIF. Byla tak úspěšně uzavřena dva roky trvající přístupová jednání mezi EU a OTIF.
Přistoupení EU je v souladu se strategií tzv. bílé knihy, kterou EK zveřejnila 28.3.2011, jejímž cílem je zjednodušení a technické a právní sjednocení podmínek mezinárodní železniční dopravy mezi EU a ostatními státy.
V článku 2 přístupové dohody je vyjádřena definice účelu přístupu EU: „Aniž by byl narušen cíl a účel Dohody COTIF podporovat, zlepšovat a ulehčovat přeshraniční železniční dopravu a aniž by bylo narušeno její neomezené použití vzhledem k ostatním smluvním stranám, použijí smluvní strany COTIFu, které jsou členskými státy EU, ve svém vztahu mezi sebou právní předpisy EU a nepoužijí předpisy na základě COTIFu, kromě případu, že pro danou situaci neexistuje právní předpis EU“.

Tento článek znamená:
– že státy, které jsou členy COTIFu a nejsou členy EU použijí COTIF bez jakéhokoliv omezení (OTIF sdružuje v současnosti 47 států)
– že členské státy EU použijí rovněž COTIF, ovšem jsou-li „pro danou situaci“ k dispozici právní předpisy EU, použije se místo ustanovení COTIF tento předpis. Přitom ale nesmí být v souladu s článkem 2 narušen cíl a účel dohody COTIF.
Protože definice „pro danou situaci“ může iniciovat nejistotu jejího významu, byla ze strany EU v přístupové dohodě podrobněji specifikována: „výraz …. pro danou situaci … je chápán jako konkrétní případ, který je definován a řízen ustanoveními COTIF včetně jeho příloh a není definován a řízen právní normou EU“.
Evropskou Unií specifikovaná definice je tedy míněna tak, že členské státy EU použijí COTIF pokud není daný konkrétní případ, popsaný COTIFem, pokryt evropskou právní normou.