Přechodné období pro nahrávání certifikátů EC / ISV do databáze ERADIS

V čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) 2018/545 se požaduje, aby schvalující osoba zajistila, aby byl ERADIS podle potřeby aktualizován před vydáním schválení typu vozidla nebo povolení vozidla k uvedení na trh. Proto byl vytvořen  nový modul vdatabázi ERADIS, určený pro EC certifikáty a informace o ISV. Tato funkce je v ERADIS k dispozici od listopadu 2018. Žadatelé o povolení k uvedení vozidel na trh mohou ale čelit problému, že příslušná osvědčení ES nebo osvědčení o shodě  vydaná oznámenými subjekty (NoBos) nebo prohlášení výrobců o shodě a vhodnosti použití prvků interoperability (IC) nebyla těmito NoBos nebo výrobci nahrána do odpovídajícího modulu ERADIS.  Agentura pro železnice proto navrhla jako dočasné opatření ke zmírnění tohoto problému, aby si přímo žadatel mohl tyto dokumenty do ERADSu nahrát přímo. Platnost tohoto dočasného zmírnění podmínek byla prodloužena nyní až do konce roku 2020. Detaily jsou k dispozici zde: Opatření pro upload certifikátů EC a ISV do databáze ERADIS