Pozvánka na UIP Keepers‘ Summit 2022 ve Vídni

Srdečně vás tímto zveme na letošní výroční schůzi UIP a Summit držitelů „Cesta k 30 % modálnímu podílu – digitální budoucnost železniční nákladní dopravy“ ve Vídni dne 11. května 2022, pořádané společně UIP a VPI Austria. 

Po dopolední výroční schůzi UIP a VPI Austria se Keepers‘ Summit zaměří na konkrétní opatření spojená se snahou sektoru připravit cestu pro digitální budoucnost a modální podíl železniční nákladní dopravy alespoň 30 % . 

Harmonogram dne je následující:

Pouze pro členy

Výroční členská schůze VPI Austria 10:00 – 11:00

Výroční členská schůze UIP 11:00 – 12:00

Oběd formou bufetu

Pro všechny pozvané hosty národních asociací  a UIP

Keepers‘ summit 14:00 – 17:00 (obdoba „prezentačního bloku“ na našich členských schůzích)

Detailní program je ke stažení zde: UIP Keepers summit 2022 programme_final.

Pro všechny pozvané hosty národních asociací  a UIP (a doprovod)

Večeře 19:00

Detailní program bude k dispozici v dubnu.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Rezervace jsou zpracovány podle pořadí doručení („kdo dřív přijde“).

Partnerky a partneři účastníků jsou vítáni na večerní části programu (večeře). Večeře je koncipována u stolů po 10 ti účastnících.

Lokace a doporučené hotely:

Keepers‘ summit se uskuteční v „Palais Niederösterreich“ a večeře pak  v „Palais Wertheim“.

Bližší informace o místech akce jsou uvedeny zde: 11 May 2022 info event locations a návrhy hotelů jsou k dispozici zde: 11 May 2022 Hotel suggestions Vienna.

Registrace 

Registrovat se je možné dvěma způsoby:

  1.  Přes webové stránky Eventbrite
    https://www.eventbrite.fr/e/uip-keepers-summit-2022-tickets-290697854107
    Registrace znamená „zakoupení vstupenky“ (zdarma) na vybranou část akce, přičemž každý účastník potřebuje svoji vlastní „vstupenku“.
  2. Prostřednictvím SPV, kdy my jako národní asociace pošleme seznam hostů UIP přímo. V tomto případě kontaktujte prosím sekretariát a to nejpozději do 10.4.2022