Poziční dopis sektoru k uzávěře rýnské magistrály v Raststattu adresovaný EK

V srpnu 2017 došlo vlivem stavební činnosti k propadu drážního tělesa na jedné z nejvýznamnějších železničních magistrál v Evropě. Případ velmi dobře ilustruje, jak i 25 let od zahájení reforem železničního sektoru stále nefunguje evropský železniční systém jako celek. Více viz přiložený dopis.