Postup UIP k tématu zdražování hodinové sazby ERA

Během léta se vystupňovaly diskuse k rozpočtu evropské agentury pro železnice, a to zejména v otázce poplatků a hodinové sazby, které nemohou držitelé akceptovat.
Překvapilo nás zvýšení hodinové sazby ze 130 EUR na 235 EUR a navzdory naší podpoře nových úkolů ERA a skutečnosti, že náklady musí být pokryty, nemůžeme akceptovat, že evropské železniční odvětví bude muset platit za špatná rozhodnutí přijímaná evropskými orgány a členskými státy o nezbytném financování agentury v minulých letech.
Nový návrh obsahuje také některé pozitivní prvky, které jsme vzali v úvahu při vyjasnění naší pozice:
– fixní poplatek za žádost o shodu s typem (conformity to type authorization), u kterého bychom mohli dosáhnout 30% snížení ve srovnání s prvním návrhem (775 EUR vs 1 060 EUR) a
– 20% snížení celkové částky za žádosti podané mikropodniky, malými a středními podniky (což by se mělo vztahovat na mnoho žadatelů o autorizaci nákladního vozu (VA).
Nicméně nad těmito malými výhodami převažuje dodatečná finanční zátěž spojená s vyšší hodinovou sazbou a obáváme se, že tato skutečnost dále ohrozí konkurenceschopnost našeho odvětví!
V tomto smyslu tedy UIP definovalo své stanovisko: 20210921 OPC fees & charges_UIP feedback and statements které bylo vloženo do otevřené veřejné konzultace k novému návrhu prováděcího nařízení o poplatcích a platbách splatných Agentuře EU pro železnice.
Tato záležitost byla také na programu jednání 92. zasedání RISC v září a setkání UIP a NRB (national representative bodies) s agenturou. Naše stanovisko je zveřejněno na stránkách veřejné konzultace: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13095-Fees-&-charges-payable -to-the-EU-Agency-for-Railways-updated-rules_en.
V příloze této zprávy také naleznete rozklad navržené hodinové sazby od francouzského sdružení AFWP (pouze v EN), ze kterého je patrná nejasnost, jak vůbec ERA došla k návrhu nové výše sazby.
Takové zvýšení lze kompenzovat pouze masivním zlepšením procesu VA (snížení administrativní zátěže, zrychlení procesu).
UIP proto nyní vstupuje do podrobných diskusí s agenturou (útvar PAD) a Evropskou komisí o bodech, které je třeba řešit v právních textech a v pokynech pro autorizaci vozidel v rámci 4. železničního balíčku.