Pojištění na železnici v Německu

Zvýšení limitu pojištění pro držitele a dopravce v Německu
 
 
Dne 2. 9. 2016 vstoupil v Německu v platnost nový železniční zákon (AEG). Nově byla do tohoto zákona v §14 ukotvena povinnost pojištění včetně specifikace podmínek (dosud byla tato povinnost uložena prostřednictvím vyhlášky). Navýšení limitu se týká jak dopravců, tak držitelů kolejových vozidel, včetně zahraničních, pokud vyvíjejí činnost či provozují vozidla na území Německa. Limit pojistné částky je nyní stanoven na 2 x 20 mil EUR za rok a to s platností od 2. 9. 2016.
Zcela nová je povinnost zahraničních subjektů zaslat potvrzení o pojištění německému drážnímu úřadu EBA, v rámci přechodného období nejpozději do 31. 3. 2017.
Subjekty, které teprve činnost v Německu budou zahajovat musí potvrzení poslat na EBA ještě před zahájením činnosti.
 Potvrzení vystavené pojišťovnou může být i v angličtině a lze ho poslat i mailem.
 Adresa pro zaslání potvrzení:
 Eisenbahn-Bundesamt
 Referat 11
 Postfach 200 565
 53135 Bonn
 mail:ref11@eba.bund.de

Pokud platnost zaslaného certifikátu skončí, je nutné zaslat platný na aktuální období. Rovněž doporučujeme nechat si potvrdit od EBA přijetí potvrzení.

 
Příslušnou informaci lze nalézt na webu EBA, odkaz na aktualizovaný zákon je na webu EBA.