Covid-19 a železniční doprava

Upgrade 29.4.2020

  • Prodloužení platnosti periodických kontrol cisternových vozů RID, pakliže tato propadá v období mezi 1.3. a 31.8. – vozy mohou zůstat v provozu do 30.8. ČR se zatím nepřipojila (1.4.), text změny příslušných článků a seznam signátařů změny:

RID_2-2020_e_validity_periodic_intermediate_inspection

Aktuální seznam signatářů je k nahlédnutí http://otif.org/en

Sdělení EK k volnému pohybu pracovníků přes hranice pro zajištění integrity vnitřního trhu (relevance – zaměstnanci údržby kolejových vozidel, personál dopravců):  

20200330 2020-2051-Communication-free-movement_EN

Iniciativa UIP pro prodloužení platnosti certifikátů ECM :

20200327 UIP letter_ECM Regulation

Iniciativa (dopis na EK) zástupců sektoru nákladní železniční dopravy pro zajištění fungování nákladní železniční dopravy včetně možností zajištění údržby vozidel:

20200327 Joint Rail Sector letter on COVID19


Situace v ČR:

MD zřídilo speciální infolinku „Mimořádná opatření v mezinárodní dopravě, infolinka 225 131 810 (8 – 20 hod.)“ Dále je zřízena stránka na webu MD: https://mdcr.cz/Mimoradna-opatreni-v-doprave/Mezinarodni-doprava

MD spolupracuje se SŽ v případě omezení železniční dopravy.

Zde je do češtiny přeložený dokument EK ohledně opatření v mezinárodní dopravě:

EU – COVID-19 Pokyny pro opatření správy hranic k ochraně

(originál  20200316_covid-19-guidelines-for-border-management ; viz také níže mail od UIP)

Zde je jednotný VZOR-potvrzeni_pro_pracovniky_mezinarodni_dopravy-EN_-_20200316 (1) 

Na základě usnesení vlády č. 214 z 15.3.2020 bod I., odst. 2 jsou všechny periodické zdravotní prohlídky zaměstnanců automaticky prodlouženy po dobu trvání nouzového stavu. Na tomto stanovisku se MD shodlo s DU a bylo to potvrzeno i kolegy z oboru dopravního zdravotnictví.

Železniční nákladní doprava není přímo současnou situací dotčena a funguje dle požadavků zákazníků. Určité problémy se vyskytují v souvislosti s omezením přechodu hranic, tam kde došlo k jejímu zákazu pro osoby. Dočasně jsou problémy s nutným překonáváním hranic u vlakového personálu nákladních vlaků (vozmistři, vlakvedoucí). Konkrétně v našem případě se jedná o Slovensko, nicméně situace se intenzivně řeší. Samozřejmě z dlouhodobějšího hlediska bude negativním vlivem postupné utlumování poptávky u některých klíčových přepravců. To se již delší dobu projevuje např. u přeprav z Číny, kdy byl narušen např. oběh námořních kontejnerů.

Pro železniční osobní dopravu budou následky daleko horší. Mezinárodní vlaky nejsou provozovány. U národních vlaků dochází k nasazování menšího počtu vozů či jednotek s cílem zaměřit se hlavně na špičky, kdy musí být zachovány spoje pro nezbytné cesty zejména do zaměstnání a zpět. Dopravci neprodávají jízdenky ve vlaku, nejezdí například jídelní vozy, zavřeny jsou úschovny zavazadel. O omezení vlaků v režimu ZVZ by museli rozhodnout jednotliví objednatelé (ministerstvo dopravy a regiony), zatím se tak nestalo. V komerční dopravě ji situace o poznání dramatičtější, došlo k radikálnímu omezení nabízených spojů a objevil se požadavek na jednání s vládou o podpoře.

Shrnutí:

Železniční nákladní doprava zvládá situaci lépe než silniční doprava. To platí jak pro nákladní dopravu v režimu RFC, tak i pro veškerou další. Potřeba je všem účastníkům přeprav stanovit jasný postup v případě překonávání hranic nezbytným personálem tak, aby byly všechny provozní činnosti umožněny bez zbytečného prodlení a se zajištěním maximální bezpečnosti přepravy.

Situace v SR:

Formulář pro udělení výjimky ke vjezdu na území SR (doplněno 29.4.) 

Předkládáme informace ze slovenského sdružení ZVKV (k 17.3.):

Vyjadrenie p. GR Sekcie železničnej dopravy a dráh na MDV SR

ŽSR – Pozastavenie vykonávania školení a skúšok

MD SR – prodloužení platnosti periodických zkoušek a zdravotní způsobilosti

Úroveň EU:

Informační mail UIP shrnující postoj EK k zachování jednotného trhu a volného pohybu zboží.

Otevřený dopis  zástupců intermodálního sektoru úřadům Itálie a EK

Odkaz k dokumentu UIC: MANAGEMENT OF COVID-19 GUIDANCE FOR RAILWAY STAKEHOLDER