Výroční členská schůze UIP

68. výroční schůze UIP se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2018 ve Vídni v Paláci Ferstel a v Rakouské národní knihovně.

Ve spolupráci s VPI Austria jsou srdečně zváni i členové národních asociací v UIP i s partnery/partnerkami/manželi/manželkami na letošní sympozium a gala večeři 24. května. Zváni jsou také hosté z rakouské vlády a evropských institucí z Bruselu. Protože Rakousko v druhém pololetí 2018 předsedá Radě EU bude jistě zajímavé slyšet rakouské cíle a očekávání.

25. května pak proběhne samotná výroční schůze v Rakouské národní knihovně s důrazem na nové aspekty spolupráce v rámci sektoru, definování priorit a nové impulsy pro konkrétní činy. 

Nově je v rámci gala večeře možné rezervovat jeden či více stolů pro národní asociaci a společně posedět s pozvanými hosty, kteří se zúčastní sympozia (8-10 osob / stůl). Proto si Vás dovoluji požádat o informaci (na e-mail sekretariátu sdružení), zdali byste měli zájem se výroční schůze zúčastnit a využít této jedinečné příležitosti. V případě zájmu bude SPV stůl rezervovat. 

Oficiální pozvánka s návrhy hotelů a detailním programem bude rozeslána v nejbližších týdnech.

Michal Pokorný

ředitel SPV