Seminář ZVKV ke změnám ve VSP od 1.1.2019

Slovenské Združenie vlastníkov kol’ajových vozidiel ZVKV pořádá dne 15.11.2018 v Bratislavě seminář ke změnám VSPk “AVV – aktuality a pripravované zmeny”.  V rámci kooperace mezi našimi sdruženími je možná i účast zájemců z řad SPV. Počet účastníků je omezen na maximálně dvě osoby z jedné společnosti. 

Členové, kteří mají o akci zájem, prosím zašlete e-mailem jména účastníků paní Janě Muchové na sekretariát sdružení nejpozději do 24.10.2018. Do konce října budou následně registrovaným účastníkům zaslány podrobné informace.

Bohužel dochází k překryvu termínu s naším výjezdním seminářem SPV do Knorru, z organizačních důvodů ale není možné termíny měnit.