Seminář – Úvod do problematiky ECM a riziká

Slovenské sdružení ZVKV pořádá dne  17. 5. 2019 ve spolupráci se spoločností ViaCARE, s. r. o. seminář “I – Úvod do problematiky ECM a riziká”.
Uvedený seminář sa uskuteční v hotelu Barónka v Bratislavě. Cena semináře je 60 Eur vč. DPH/osoba.
V případě zájmu si Vás dovolujeme požádat o nahlášení Vaší účasti resp. zástupců v počtu 1 – 2 zástupci/společnost, a to v termínu do 14. 05. 2019.

Bližší informace:

Program seminára

Závazná prihláška

Organizačné pokyny seminára