TP – brzda

Zde je shromážděn přehled odkazů na dokumenty, které se týkají brzd nákladních vozů. Odkaz na sdělení o přestrojování brzdových zdrží nákladních vozů z litinových na LL.  …

Problematika VSP smlouvy v praxi

3. června 2015 od 10:00 v Regionálním centru Olomouc, Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc Program semináře: 9:30 – 10:00 Registrace 10:00 – 10:10 Uvítání, uvedení tématu – prezident…

RS 2015

Pro rok 2015 byla revizní skupina zvolena ve složení: Předseda Ing. Jan Mikeš – RYKO PLUS Marie Zahradníčková – SKANSKA   Jiří Janík – SD-KD Průběžná kontrola…