Nové znění vyhlášky 173/1995 Sb Dopravní řád drah

Ministerstvo dopravy zveřejnilo na svých stránkách celé znění novelizované vyhlášky 173/1995. Vyhláška v novém znění platí od 24.08.2022 s výjimkou článku I bodu 4, který je platný od 11.12.2022.

Vyhláška je dostupná zde.